hakkinda-bilgi.net


Demokrasi Nedir Demokrasi, öncelikle insan haklarını temel alan bir rejimdir. Ya da Abraham Lincoln’ün “halkın, halk için, halk tarafından yönetimi” tanımını esas alırsak demokrasinin nitelikleri konusunda ipuçları bulabiliriz. Demokrasilerde halk, serbest iradeleriyle yöneticilerini seçer. Bağımsız yargı organları denetimi üstlenir, yetkiler ise yasama ve yürütme arasında paylaşılır. Ancak, bu tanıma rağmen her ülkede kesin ve net bir biçimde uygulanabilen bir demokrasi yoktur. Demokrasiler ülkelerin sosyo-ekonomik yapısına göre farklılıklar gösterir. Bunun da nedeni ülkelerin tarihsel gelişim farklılıklarıdır. Sonuç olarak, demokrasi tanımında bu nedenden ötürü bir birlik yoktur denebilir. Kapitalist ülkelerdeki Liberal Demokrasi ya da sosyalist ülkelerdeki toplumsal demokrasi-halk demokrasisi buna örnektir. Bu farklılıklarda ekonomik yapının etkisiyle beraber toplumdaki yerleşik değerler de demokrasinin niteliği üzerinde etkilidir. Demokrasi en yalın anlamıyla, halkın özgür olması ve başkası tarafından yönetilmeyip, yönetme hakkının yine halkta olduğu bir rejimse özgürlük demokrasiden ayrı düşünülemez. Daha da yalına inersek yönetici ve yöneten ayrımının olmaması lazımdır ama bugün için bu zordur. Ancak ideal anlamda özgürlükte bu mümkündür. Onun için şu söylenebilir ki demokrasi mümkün olduğunca ideal demokrasiye ulaşmaya çalışmalıdır. İdeal demokrasiye ulaşma yolunda iki zıt demokrasi anlayışı vardır. Özgürlüğe yine özgürlükle ulaşmayı amaçlayan yani özgürlüğü hem amaç hem de araç olarak kullanan Çoğulcu demokrasi ve özgürlüğü ulaşılması gereken bir amaç olarak gören Marksist Demokrasi.
Demokrasi, Demokrasi Nedir, Demokrasi Hakkında Bilgi, Demokrasi Sözlük Anlamı, Vikipedi, Demokrasi ne demek,

En Çok Okunan Yazılar

En Son Eklenen Yazılar


Başvuru Kaynakları Başvuru Kaynakları